ToimistoSissit ToimistoSissit

Liity ilmaiseksi!

Assistentti muutosagenttina 21.4.2020, PK-seutu

Ilmoittaudu

Mitä muutoksista on hyvä tietää? Miltä muutos näyttää johdon, henkilöstön ja yksilöiden silmin? Miten assistentti voi tukea yrityksen johtoa muutoksessa ja auttaa koko organisaatiota toteuttamaan muutoksia onnistuneesti?

Organisaatiot elävät jatkuvien muutosten keskellä. Tämä haastaa toimintatapojamme. Muutos on myös kuormitustekijä, joka haastaa jaksamisemme. Valmennuksessa käsitellään ihmisiä muutoksessa, tutkitaan miten yksilöt reagoivat muutokseen ja miksi muutos on vaikeaa. Yksilön ja muutoksen tarkastelun kautta löydämme ratkaisuja siihen, mitä muutoksessa tulee tehdä, jotta muutoksen kuormittavuutta voidaan hallita ja ihmiset saadaan mukaan muutokseen.

Valmennuksen toisessa osuudessa keskitytään muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä erityisesti muutoksissa usein hankalaksi koettuun viestintää. Mitä muutoksessa on syytä viestiä, missä kohdin muutosta viestintää on hyvä tehdä, miten viestiä ja millainen viestintä muutoksessa toimii parhaiten?

Valmennuksen aikana tehdään myös suunnitelmaa siitä, miten osallistuja voi toimia muutosagenttina, muutoksen auttajana organisaatiossa. Valmennus sidotaan osallistujien omien muutosten ympärille, näin osallistuja saa mukaan konkreettisia ideoita, joita hyödyntää valmennuksen jälkeen. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä oman muutosprojektin käsittelyä.

Tämä koulutus antaa uusia ideoita hyvään muutosten toteutukseen ja tarjoaa mahdollisuuden kuulla kollegoiden muutoskokemuksista, opeista ja onnistumisen paikoista. Koulutus on vuorovaikutteinen sisältäen kokemusten vaihtoa ja keskustelua, pari- tai pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä pohdintaa.

Koulutuksen sisältö

 • Muutos eri näkökulmista: johto ja henkilöstö muutoksessa.
 • Yksilö muutoksessa
 • Muutoskäyrä, vaikuttamisen kehät ja muutoskyvykkyys
 • Hyvä muutoksen suunnittelu ja toteutus
 • Osallistaminen muutoksen onnistumisen mahdollistajana
 • Muutosviestintä onnistumisen varmistajana

Tämän koulutuksen jälkeen

 • Ymmärrät johdon ja henkilöstön erilaisia näkökulmia muutokseen
 • Tiedät, mitä yksilöille tapahtuu muutoksessa ja miten tämä on hyvä huomioida
 • Sinulla on työkaluja auttaa omaa organisaatiota muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Osaat rakentaa ja toteuttaa muutokseen liittyvää viestintää ja perustella sen merkitystä

Koulutukseen osallistuneiden kommentteja:

 • "Sain hyvin poimittua roolini muutosagenttina, mutta myös työntekijänä, joka on joutunut muutoksen pyöritykseen."
 • "Pidin keskustelevasta opiskelutavasta ja oli hyödyllistä kuulla toisten kokemuksia. Minnalla oli hyviä konkreettisia ehdotuksia ja esimerkkejä, jotka avasivat asiaa hyvin."

Lue myös ToimistoSissien jäsenen, Terhi Viitasen, kirjoittamat jutut Assistentin arkea -blogista, joissa Terhi pohtii muutosta assistentin työssä:
Oletko muutoksen edistäjä vai kehityksen käsijarru?
Virtuaali vs. todellisuus – mikä on assistentin rooli huomisen tekoäly- ja robottiviidakossa?


Hinta

445.00 € + alv 24%, yhteensä 551,80 €

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit, lounaan, aamu- sekä iltapäiväkahvit.


Kouluttaja

Minna Valonen, Timanttia Consulting Oy. Minna on johtamisen kehittäjä, muutosammattilainen, valmentaja, ACC sertifioitu business coach ja pitkän linjan HR ammattilainen. Minna on ollut johtotason tehtävissä rakentamassa organisaation strategiaa, vastannut sen jalkautuksesta, strategisten muutosten toteutuksista ja onnistumisesta, kehittänyt eri teemoihin liittyviä yrityksen toimintatapoja ja johtamista sekä valmentanut esimiehiä ja organisaatiota. Minnalla on resilienssi (muutoskyvykkyys) akreditointi ja vahvat fasilitointitaidot.

Kommentteja valmennuksiin osallistuneilta:

 • "Innostava ja kuulijansa huomioon ottava lähestymistapa aiheeseen. Assistentin rooli."
 • ”Minna esittää asian niin, että jokainen saa kosketuspinnan puhuttavaan aiheeseen ja innostuu kuulemastaan.”
 • "Minna valmentajana on asiantunteva, osallistava, innostava ja käytännönläheinen.”

Ohjelma ja aikataulu

klo 8.45 Kokoontuminen aamukahvien merkeissä ja osallistujien esittäytyminen

klo 9.00 Koulutus

klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Koulutus

klo 14.30 Iltapäiväkahvit

klo 14.45 Koulutus

klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy


Paikka

PK-seutu, ilmoitetaan myöhemmin.


Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Timanttia Consultingin kanssa.