ToimistoSissit ToimistoSissit

Liity ilmaiseksi!

Itsensä johtaminen assistentin työssä 14.4. ja 21.4.2021, verkossa

Ilmoittaudu

Olemme vuoden aikana kokeneet suuren murroksen työtavoissa ja organisaatiokulttuureissa, kun toimistot yllättäen tyhjenivät. Assistentit, jotka ovat normaalisti päivystäneet toimistoilla kaiken keskiössä, pitäen pyörät pyörimässä muita tukien ja avustaen, ovatkin yllättäen löytäneet itsensä uudesta tilanteesta - työskentelmästä yksin, joko toimistolla tai kotoaan käsin. Tämä uusi tilanne vaatii vahvaa sisäistä johtajuutta, jotta työt sujuvat ja muistaa myös pitää huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan.

Itsensä arvostaminen ja kokonaisvaltaisesti itsestä huolehtiminen, toisten kannustaminen ja vuorovaikutus lisäävät jaksamista ja hyvinvointia sekä työssä, että sen ulkopuolella. Nämä taidot eivät tule itsestään, vaan niitä on systemaattisesti harjoiteltava ja sovellettava arjen tilanteisiin. Nämä ovat niitä taitoja, jotka ovat arvokasta osaamista roolissasi työyhteisön tukijana ja joita arvostetaan yhä enemmän tulevaisuuden työelämässä.

Koronan mukanaan tuoma etätyö ja myös arvomaailman muutos ovat vaikuttaneet monin tavoin ihmisiin ja heidän kauttaan organisaatioihin, sekä koko työelämään. Liiketoiminnan ja teknisten ratkaisujen rinnalle ja tueksi ovat vahvassa nosteessa ns. pehmeät arvot. Todellisuudessa nämä työn tekemisen taustalla vaikuttavat metataidot, kuten läsnäolo, hyvät sosiaaliset taidot, tunnetaidot, aito itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa organisaatioidenkin kovinta ydintä. Roolien ja nimikkeiden takana on aina ihminen ja nämä ihmisyyden taidot korostuvat työn tekemisessä. On entistä tärkeämpää, että jokainen osaa johtaa itse itseään.

Haluatko voimaantua, saada energiaa ja uskoa omaan osaamiseesi? Tässä valmennuksessa saat työkaluja itsesi johtamiseen ja pääset jakamaan kokemuksia toisten assistenttien kanssa. Nostetaan esiin kipupisteet ja sparraillaan näitä muutosvalmentajan, Kaija Solanan, johdolla. Tule mukaan vahvistamaan sisäistä johtajuuttasi kanssamme kahteen aamupäivän mittaiseen valmennussessioon!


Hinta

375 € + alv 24%

Hintaan sisältyy kaksi puolen päivän verkkovalmennusta ja esitysmateriaalit.


Kouluttaja

Kaija Solana on muutosvalmentaja ja kokemusasiantuntija, jonka sydän palaa ihmisyyden taitojen ja ihmisenä kasvamisen puolesta. Aito itsensä tunteminen ja kokonaisvaltainen itsensä johtaminen, sisäinen johtajuus, on Kaijalle elämäntapa, johon hän kannustaa coachaten, puhuen ja kirjoittaen.

Hänen v. 2016 ilmestynyt kirjansa Elämän virrassa – Miten elät linjassa muutosten kanssa on edelleen ajankohtainen. Lisäksi Kaija on kirjoittanut satoja blogeja ja muutamia eKirjoja, joista uusin: Sisäisen johtajuuden käsikirjassa: 5 Itsensä johtamisen askelta. YouTube-kanavallaan Kaija avaa lyhyissä tietoiskumaisissa videoissa itsensä johtamisen monipuolisia teemoja avoimesti luontevalla tyylillään: Sisäinen johtajuus -videosarjassa YouTubessa

Kaija on kouluttanut ToimistoSissejä menneinä vuosina. Lue Sissien kokemuksia Kaijan koulutuksista.


Ohjelma ja aikataulu

14.4. klo 9.00-12.30 Itsensä johtajuus käsitteenä ja tilanteen kartoitus

Itsensä johtaminen, mitä se on käytännössä?

 • itsensä johtamisen osa-alueet – tärkeimmät työn taustalla vaikuttavat taidot
 • Teoria käytäntöön, mikä muuttuu?

Miksi itsensä johtaminen on keskeinen taito tämän päivän työelämässä?

 • laajempi ymmärrys työtä tekevästä ihmisestä ja työtä ohjaavista tekijöistä
 • oman jaksamisen, organisoinnin ja hyvinvoinnin kivijalka

Mitä saavutat hyvillä itsesi johtamisen taidoilla?

 • aito itsetuntemus
 • vapaus valita: laatua työhön ja elämään

Pohdintaa

 • Miten tarve itsensä johtamiseen näkyy assistentin työssä? Miten tämä on muuttunut korona-ajan myötä?
 • Mitä koet, että sinulta odotetaan nyt? Missä kaipaa tukea?

21.4. klo 9.00-12.30 Itsensä johtajuus käytännön työssä ja elämässä

 • Ensimmäisen session jälkeen syntyneitä oivalluksia, kysymyksiä, konkreettisia tilanteita ja haasteita, sekä ratkaisuja niihin
 • Miten työskennellä tehokkaasti itseäsi johtamalla ja löytää voimia tukea myös muita työyhteisössänne?
 • Miten valjastat mielen mahtivoimat tukemaan omaa jaksamista ja työssä kehittymistä?
 • sparrausta ja keskustelua, työnilon vahvistamista ja yhdessä voimaantumista


Tilaisuus toteutetaan verkossa

Tähän tilaisuuteen sinun on mahdollista osallistua etänä omalta työpisteeltäsi. Tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys. Saat etukäteen sähköpostiisi linkin, josta pääset osallistumaan tilaisuuteen.


Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Kaija Solanan kanssa.